Ukázky (textů)

A. Ukázky textu studie "Elektronický podpis v ČR"

Ukázky stran studie
Elektronický podpis v ČR

Pro ukázky textu studie "Elektronický podpis v ČR" klikněte na náhledový obrázek vpravo.

Studie se vyznačuje:

  • sobě vlastním stylem a úrovní vyjadřování,
  • rozsahem odpovídajícím možnostem studie,
  • systematickým rozčleněním témat do kapitol,
  • určitým grafickým zpracováním a sazbou,
  • konzistentním uplatňováním výše uvedených zásad (v rámci možností různých témat).

Níže uvedené články jsou oproti tomu vždy přizpůsobovány určitému médiu i faktu jednorázovosti publikace. Tím bývají, a to proměnlivě případ od případu, ovlivněny možnosti vyjadřování. Výsledkem je časté zjednodušování z důvodů omezenosti rozsahu nebo přístupnosti článku co nejširší čtenářské obci daného periodika. Souhrn článků je pak též nutně nesystematický a může působit nevyrovnaně.

Z těchto důvodů doporučuji zájemcům o studii se soustředit především na výše odkazované ukázky ze samotné studie.

B. Texty - publikované články

Níže uvedené články jsou vytvořeny zásadně mimo smluvní činnost, na základě informací z veřejných zdrojů, nebo s jejich souhlasem. Vojtěch Kment příležitostně publikuje v deníku Hospodářské noviny, počítačovém týdeníku ComputerWorld, a e-zinech Neviditelný Pes a Lupa.

Informace ze všech zakázek jsou implicitně důvěrné. Články - ukázky jsou někdy odkazovány na svou původní (bez korektury, redigce a krácení) podobu včetně autorských titulků.

  2005: SKYPE - analýza architektury a soukromí
Analytické články o lídrovi nového fenoménu hlasu přes IP.
I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ
Se Skype můžete volat přes internet zdarma komukoliv po světě a hovor vcelku funguje. V červnu 2005 provoz Skype již dominuje v severo-americkém provozu hlasu přes IP.

Provoz této P2P sítě a jeho software má své háčky, o nichž většina uživatelů buď neví nebo je ignoruje. O pozadí funkce a o tom, jak chránit své soukromí, se dozvíte v sérií tří analytických článků:

A. Skype - Telefonování zadarmo - výhody, architektura, obchodní model, supernody a jak se jimi nestat.
B1. Skype - Bezpečnost a soukromí (1.) - podmínky testu, minimální údaje pro registraci, soukromí dat a hovorů.
B2. Skype - Bezpečnost a soukromí (2.) - průchod přes firewall, analýza spojů, kodeky, kvalita hovoru, resumé.


2002-2004: Elektronický podpis v ČR (SR)
Články zabývající se obecnými aspekty elektronického podpisu
 
Analytický komentář „Strategie e-podpisu v roce změn” , který vyšel v CW 8/2004, stručně komentuje vývoj za rok 2003 a výhledy pro rok 2004. Článek je opřen o průzkum názorů 4 certifikačních autorit, 5 dodavatelů e-podatelen, hodnocení legislativy, existujících aplikací, o veřejné informace úřadů včetně MIČR a stanoviska Svazu měst a obcí.

Článek „Zpráva o stavu e-podpisu” /PDF/ (vyšel v CW 41/2002 jako „Elektronický podpis pomalu ale jistě”) shrnuje aktuální situaci na sklonku roku 2002 v zavádění e-podpisu v České republice. Je ideálním počátečním bodem pro každého, kdo se chce zorientovat v oblasti e-podpisu. A může následně pokračovat naší studií ...

I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ  2003: E-podpis: identifikace se soukromím
Články a příspěvky zabývající se jednoznačnou identifikací protějšků při používání elektronického podpisu.
I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ
Jednoznačná identifikace protějšku při elektronické komunikaci je často nutná. Použité metody by ale měly chránit soukromí všech uživatelů e-podpisu, čemuž tak v současnosti není. Během průzkumu standardů e-podpisu vznikly jako „vedlejší produkt” níže uvedené materiály, popisující možná řešení.

duben 2003:
Sborníkový příspěvek „Možnosti rozšíření identifikačních údajů majitele certifikátu se zachováním jeho soukromí” /PDF/ na bratislavské konferenci o elektronickém podpisu. Obsahuje podrobnější rozvedení níže uvedeného článku. Kromě textu příspěvku je k dispozici i přednáška /MSIE 5-6/.

leden 2003:
Článek „Jednoznačná identifikace se zachováním soukromí” /PDF/ (vyšel v ComputerWorld 4/03 jako „ePodpis v praxi s komplikacemi”). První stručná publikace prezentace řešení.


2003: ADSL
Vysokorychlostní připojení k internetu po telefonních linkách
 

Článek „Tuzemské ADSL: Jaké vlastně je?" z ComputerWorld 24/2003, psané na počátku května 2003, obsahuje popis technických vlastností tuzemského ADSL pro odborníky.
V září 2003 dochází ke změně vlastností služeb, jež jsou zachyceny v poloodborném článku „Tuzemské ADSL čeká migrace" (NP) a komentáři pro laiky v HN „Proč není ADSL bombou".

S možností provozu ADSL souvisí i tzv. zpřístupnění účastnického vedení (LLU). Čerstvý komentář po schválení novely v poslanecké sněmovně Regulace EU rozvazuje české místní smyčky" (CW 24/2003) poskytuje informace a pravděpodobnou prognózu vývoje LLU. Komentář referenční nabídky Telecomu z 19.9. je v tisku.

K oblasti je zde na websajtu udržováno téma ADSL, jež zahrnuje i některé zde uvedené články, ale i další infomace.

I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ  2003: Ekonomie vstupu do EU
Ekonomický rámec fungování EU
I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ
Články většiny autorů jsou více či méně zatíženy jejich apriorním postojem k rozšíření. Článek „Finanční pozadí rozšíření EU" se snaží objektivním způsobem poskytnout základní informace o ekonomikách členských a kandidátských zemí. Též se zabývá tím, do jaké míry bruselské centrum přímo ovlivňuje země EU a jaká perspektiva ČR v tomto ohledu v EU čeká (nepřímé mechanismy probírány nejsou).

Primární verze článku vyšla dne 5.2.2003 v Hospodářských novinách pod názvem „Jak EU bere a dává", na výše uvedeném odkazu však naleznete nekrácenou verzi včetně druhé tabulky.


2004: Privatizace Telecomu
Úspěšná privatizace by měla vynést i zajistit rozvoj komunikačních služeb.
 

Článek „Jak prodat Telecom" komentuje současné peripetie (9/04) vývoje okolo privatizace a argumentuje, proč je výhodnější přímý prodej státního podílu strategickému investorovi, než rozprodej přes burzu. Vyšlo v HN dne 23.9.2004, k dispozici též na ihned.cz.

I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ2002: Trh telefonních služeb v ČR
Telecom versus mobilní operátoři po zdražení paušálů od 1.2.2002
 
Po dohodě s Hospodářskými novinami byl vypracován model trhu hlasové telefonie v ČR. Výsledky analýzy z modelu byly v HN publikovány dne 28.3.2002 (str.21). Hlavním poznatkem je, že Telecom se svými cenami přiblížil mobilním operátorům a u málo volajících se dokonce stal dražším. Pro málo volající jsou nejlevnější možností kartové programy (Oskarta, Twist, Go).

Článek „Telecomu zvoní mobily" shrnuje výsledky analýzy do srozumitelných závěrů a doporučení.
Článek Srovnání trhu hlasové telefonie v ČR" poskytuje informace o navrženém modelu a způsobu provádění výpočtů.

Tabulka tarifů a nákladů ve formátu .XLS obsahuje hodnoty všech tarifů a vzorce modelu. Výhodou formátu XLS je, že neobsahuje žádné zahalené výpočty, všechny použité vzorce jsou volně přístupné pro vaše kritické ověření a případné přizpůsobení.

S pomocí uvedené metodiky a tabulky si můžete pro všechny veřejné telefonní služby v ČR vypočítat, jaké náklady na telefonování byste s nimi pravděpodobně měsíčně měli (protože údaje jsou v současnosti rok a půl staré, doporučujeme, abyste se u operátorů informovali na změny v obsahu a tarifech služeb).

I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ  2001: Ke slabině v programu PGP a formátu OpenPGP
Formát OpenPGP a programy PGP byste měli používat s obezřetností
I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ
Čeští kryptologové provedli nepříjemný průlom do slabě zabezpečeného formátu OpenPGP pro přenos klíčů DSA. Důsledkem je možnost zjištění soukromých klíčů DSA. Kromě New York Times byla slabina hodnocena i v článku „Nezahazujte PGP", který stručně pojednává o podstatě slabiny.

V roce 2002 jsme v rámci průzkumu e-podpisu provedli hlubší zhodnocení vztahující se k možnostem použití v PKI. Vzhledem k postižení formátu OpenPGP je naše současné stanovisko k slabině kritičtější než ve výše odkazovaném článku! Naleznete jej ve studii "Elektronický podpis v ČR".


  2001: Slabina v bezdrátovém ethernetu WiFi
Dodnes (2003) trvající slabina v obecném protokolu WEP
I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ
V létě 2001 byl definitivně prolomen protokol WEP, používaný pro ochranu bezdrátového ethernetu. Ke slabině byl ihned publikován článek „Bezdrátový ethernet nyní i bez bezpečnosti".

Aktuálně si k věci můžete přečíst výborně zpracované téma týdne v ComputerWorld 15/2003, této problematice věnované. Poučení v kostce: nastavte všechny vestavěné proprietární ochrany a nespoléhejte se na WEP. Nepříjemnost: všechno si musíte kupovat spíše od jediného výrobce.


2001: Ochrana osobních údajů není samoúčelná
Výběr kritických článků ke způsobu provedení Sčítání lidu (SLDB) 2001
 
Článek „Stát v hrsti” (vyšel v HN v březnu 2001) popisuje laickému čtenáři základní problémy obklopující sčítání lidu.

Článek „Jak byli zavedeni poslanci a jak má být zaveden lid” , určený pro počítačově mírně gramotného čtenáře, popisuje způsob nezákonného propojení sčítacích listů a dopady, jež to má.

Pro pochybovače o závažnosti sčítací kauzy pojednává „Řežou si pod sebou větev i média a novináři?”, obsahující 3 metody výpočtu hodnoty dat ze sčítání na asi 10 mld. Kč.

Hlavní data získaná ze sčítání mají poločas zastarání asi 20-30 let. Po tuto dobu budou panovat rizika ze zneužití, přičemž stálý rozvoj technologie je zatím zvyšuje.

I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ  2000: Viry jako výzva bezpečnosti osobních počítačů
Jak reagovat na virus ILOVEYOU? Radikální změnou architektury PC!
I. TRH & IT TECHNOLOGIE
II. FAKTA & VIZE
III. PŘESNĚ & SROZUMITELNĚ
Články „Bootujte SOS" a „Boot-up SOS" (totožný text v angličtině) probírají možnosti zlepšení odolnosti pécéček proti virům a červům šířícím se přes internet. Jádrem metody je důsledné podepisování vykonávaných částí kódu s pomocí elektronického podpisu.

Počítače vybavené technologií „SOS" by tak např. byly odolné proti útokům zvaným „ActiveX" a ušetřily jednotlivým poškozeným desítky tisíc korun.

Tato koncepce se v průběhu let stává stále více realitou dle toho, jak výrobci OS upravují své produkty pro vyšší bezpečnost v masivně síťovém prostředí. Asi půl roku po článcích Microsoft začal zavádět elektronické podepisování ovladačů, jiné zmíněné principy jako např. otevřenost kódu zůstávají bohužel oslyšeny. Na jaře 2002 Microsoft ohlašuje změnu svých priorit a zaměření na „trustworthy computing".


2003-2000: Sport, zábava, psychologie, kultura
Občas se publikuje i na méně vážná témata
 
Jste fanoušek šachu nebo umělé inteligence? Pak právě pro vás mohou být zajímavé komentáře nedávného střetnutí muž proti stroji Šachové drama v New Yorku zatím 2:2, závěrečné hodnocení Kasparov - DJunior rovno 3:3, i pojednání o způsobu hraní Počítače v šachu - Quo Vadis?

Na horách lze prožít ledasco. Věděli to již i naši předci a občas o tom uměli napsat tak poutavě, že mě tím až donutili je přeložit. Zážitky z epochy minulého, pardon, 19. století, napsal E.G.Lammer za 2.sv. války jako Poslední dopis Doře. Následně jsem o dotyčném zjistil více a za pomoci laskavých zdrojů napsal stručnou biografii E.G. Lammer - rebel hledající identitu v blízkosti smrti.

Psychotest cca 2000 webových respondentů prokázal podmíněnost lidského vnímání (základ postmoderny i reklamy je reálný). Přečtěte si Jak byl vytvořen a jaké byly skutečné Výsledky psychotestu.

V současnosti si bohužel test již nemůžete vyzkoušet, náš interaktivní server s touto aplikací není připojen on-line k internetu.

Něco neodborného


 Obsah © 2002-2006 Vojtěch KMENT CONSULTING