Profil
     
  Klíčová odbornost:
Vojtěch Kment
hlavní konzultant

Elektronický podpis, PKI, bezpečnost IT, právo a IT.
Dále: internetové protokoly, správa dokumentů/obsahu, elektronická pošta a komunikace
Jazyky: anglicky(TOEFL 80% = plynně), německy (čt. odb. lit.), rusky (mírně).

     
  Vedené projekty, vypracovaná řešení a analýzy, kvalifikace:
08-09 Konzultace el. podpisu pro Magistrát hl. m. Prahy
06-nyní Právnická fakulta UK: magisterské studium práva a právní vědy
02-05 Studie Elektronický podpis v ČR
96-01 Komunikační bezpečnost Telebankingu - 3 banky v ČR a SR
98-99 Připojení na internet pro Rubena Náchod, ECM a.s., ...
95 Přístupové body TransgasNet
94 Dodávky pro přístupové body Spinet, EUnet
93 Dodávky projektů Komero-Net, Utax-Net, ...
92 Založení a rozvoj firmy AxonNet, s.r.o.
91 Oponentura novely telekomunikačního zákona ve FS ČSFR
91 Zakladatel a technický vedoucí messagingové sítě Econnect, realizace jednoho z prvních připojení na internet v ČR vůbec
89-91 Aspirantura v tématu umělé inteligence - neuronové sítě, FEL ČVUT
1988 Ing. - elektronické počítače, FEL ČVUT Praha, dipl. pr. v jazyce Prolog. Návrh a provedení různých poč. periferií, patent optická sonda ...
1983 Mat. - el. stroje a přístroje, SPŠE Praha - Na příkopě. Realizace návrhů nf techniky, osciloskopu aj. měřících a lab. zařízení.

Pro rozsahově/know-how/technologicky extenzivní projekty se spolupracuje s externímy dodavateli, jinými konzultanty a partnery zákazníka.

Služby se od r. 2005 poskytují zpravidla prostřednictvím společnosti AXONNET, spol. s r.o.

» Novinky


 Obsah © 2002-2009 Vojtěch KMENT CONSULTING