Nabídka

Know-how o elektronickém podpisu ve strukturované podobě:

Studie "Elektronický podpis v ČR - v4 (říjen 2006)"
 
Cena/Objednat

Přehled technického a právního stavu, norem a doporučení pro používání elektronického podpisu v podmínkách České republiky, evropské a mezinárodní standardy e-podpisu.

Analyticko-přehledově-výkladová studie pro rapidně rychlé získání znalosti o oboru e-podpisu v českém, evropském i světovém kontextu. Podává informace od právního zakotvení přes teorii až k mezinárodním standardům e-podpisu. Těžiště studie spočívá ve výkladu osvědčených a ujatých standardů a jejich použití pro řešení implementací e-podpisu. Studie je určená a vhodná pro zadavatele a implementátory a systémové uživatele projektů s použitím e-podpisu.

 


formát
HTML


(Prodejem pověřena firma AXONNET)


Studie "Elektronický podpis v SR - v1 (červen 2003)"
 
Objednávka

Přehled technického a právního stavu, norem a doporučení pro používání elektronického podpisu v podmínkách Slovenské republiky a další mezinárodní standardy e-podpisu.

Vývoj této studie byl pro malý zájem ze strany slovenských zákazníků pozastaven. Slovenským zájemcům doporučujeme pořídit si českou variantu studie. Až na právní úpravu je zbylých 75% obsahu studie shodných.

 


formát
HTML


"PC/SC" - architektura čipových karet v osobních počítačích
 
Objednávka

Podrobný výklad architektury PC/SC v1.0 a změn v2.0, jakožto základu integrace čipových karet, bezpečného zařízení pro vytváření elektronického podpisu, do PC.

Tento výklad o rozsahu přes 50 stran rozvíjí základní informace o PC/SC podané ve studii "Elektronický podpis v ČR". Poskytuje podrobnější informace o architektuře, nad rámec, jenž bylo rozsahově a odbornou podrobností únosné ponechat ve studii, v níž je PC/SC jen jedním z mnoha popisovaných standardů. Vhodné pro zájemce o implementace využívající PC/SC, jež se nachází např. v nejrozšířenějších desktopových operačních systémech Microsoft Windows. Vhodné i jako doplněk dokumentace operačního systému.

 
formát
HTML

     
Připravujeme:

Kurs "Elektronický podpis v ČR"
Na základech studie "Elektronický podpis v ČR" připravujeme kursy pro možnost předávání know-how o elektronickém podpisu interaktivním výkladem, tj. pro ty případy, kdy studie není zcela vyhovující, ať již svou písemnou formou, nebo komplexností záběru.

Kontakt


 Obsah © 2002-2006 Vojtěch KMENT CONSULTING