Témata › e-Podpis › Právní předpisy e-podpisu v ČR

Právní předpisy e-Podpisu v ČR

KMENT CONSULTING: studie "Elektronický podpis v ČR"

Pro zvažování návrhu a tvorbu aplikací s elektronickým podpisem ve vaší firmě/organizaci potřebujete důvěřovat základům jeho technologie. Tuto důvěru byste měli mít podepřenu znalostí.

Potřebné know-how pro e-podpis je však multidisciplinární i hluboké (podrobnosti jsou důležité). Na pomalosti osvojování si poznatků troskotá mnoho implementátorů.

KMENT CONSULTING proto vypracoval odbornou výkladovou studii "Elektronický podpis v ČR", která odborným pracovníkům z oddělení ICT, návrhářům a vývojářům umožní se rychle seznámit s celým spektrem znalostí o e-podpisu, které potřebují k tomu, aby překonali nutný úvodní stupeň v reálném čase, vyznali se v pojmech, používaných technologiích, trendech i subjektech s vlivem na oblast. Stejně vhodná je i pro ty firmy/organizace, které samy nechtějí aplikace vyvíjet, ale pouze poptávat.

Studie obsahuje 550+ stran konzistentně podaného relevantního výkladu z řádově několika stovek právních, matematických a technických prací a dokumentů, celkem představujících zhruba deset tisíc stran textu, velmi různé obtížnosti a stylu. Ušetřete si nervy a získejte tempo! K studii lze navíc získat i pravidelné aktualizace, sledující změny předpisů, vývoj teorie, rozšiřování aplikací apod.

Studii lze objednat přes prodejního partnera.

Vývoj předpisů pro oblast e-podpisu v ČR

Odkaz Popis obsahu odkazu
»Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
  ePravo [HTML] MVČR [PDF]
  novelizován
Zákon č. 227/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) - základní text zákona o e-podpisu, znám pod zkratkou ZoEP.
»Vyhláška č. 366/2001 Sb. k e-podpisu
  ePravo [HTML] MVČR [PDF]
  zrušena k 17.8.2006 vyhl. č. 378/2006 Sb., kvalifikovaní a akreditovaní PCS činní před 17.8.2006 mohou podle této vyhlášky postupovat do 16.8.2007.
Vyhláška č. 366/2001Sb. Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. října 2001 o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu - prováděcí vyhláška ZoEP známá pod zkratkou VyhZoEP.
»Požadavky zveřejněné ÚOOÚ, věstník 12/01   ÚOOÚ [HTML] Požadavky na CA vydávající kvalifikované certifikáty v oblastech celkové a bezpečnostní politiky; požadavky na kryptografické funkce nástrojů elektronického podpisu /rozvinutí VyhZoEP/.
»Nařízení vlády č. 304/2001 Sb. k e-podatelnám
  ePravo [HTML] MVČR [PDF]
  zrušeno k 1.1.2005 nař.vl. č. 495/2004 Sb.
Nařízení č. 304/2001 Sb. vlády ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) /nařízení o zřizování elektronických podatelen v oblasti veřejné správy/.
»Zákon č. 226/2002 Sb. - dílčí novela ZoEP
  ePravo [HTML] MVČR [PDF]
ZÁKON č. 226/2002 Sb. ze dne 9. května 2002, kterým se mění ..... zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) /novela ZoEP týkající se "jednoznačné identifikace"/
»Zákon č. 517/2002 Sb. - dílčí novela ZoEP
  ePravo [HTML] MVČR [PDF]
ZÁKON č. 517/2002 Sb. ze dne 14. listopadu 2002, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony /přechod pravomocí z ÚOOÚ na MIČR/
»Standard ISVS pro e-podatelny 016/01.01
  ÚVIS (dnes MIČR) - 30.4.2002 zde [PDF]
  zrušen MIČR k 1.1.2005 - nahrazen
  vyhláškou 496/2004 Sb.

Standard ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu - 016/01.01. /technická norma závazná pouze pro oblast inf. systémů veřejné správy/
»Zákon č. 440/2004 Sb. - zásadní novela ZoEP
  ePravo [HTML] MVČR [PDF]
ZÁKON č. 440/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ... ve znění pozdějších předpisů /e-značky, časová razítka, systémové certifikáty, podmínky CA .../. Plné znění ZoEP v barevné edici KMENT CONSULTING.
»Zákon č. 486/2004 Sb. Úplné znění zákona
  č. 227/2000 Sb.

  ePravo [HTML] MVČR [PDF]
Úplné znění ZoEP vyhlášené předsedou vlády ve sbírce dne 9.9.2004. Srovnej s plným zněním ZoEP v barevné edici se zachycením nových ustanovení a změn, vytvořeným od KMENT CONSULTING.
»Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. k e-podatelnám
 ePravo [HTML] MVČR [PDF] MIČR [PDF]
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. 8.2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ... ve znění pozdějších předpisů. /k použití elektronických podatelen orgány veřejné moci/. Účinné až od 1.1.2005.
»Vyhláška č. 496/2004 Sb. k e-podatelnám
  MVČR [PDF] MIČR [PDF] (pozn.: HTML znění
  na ePravo neobsahuje důležité přílohy)
Vyhláška MIČR z 26.července 2004 o elektronických podatelnách, účinná od 1.1.2005.
»Vyhláška č. 378/2006 Sb. o postupech kvalifikovaných PCS
  MVČR [PDF] MIČR [PDF] (pozn.: HTML znění
  na ePravo neobsahuje důležité přílohy)
Vyhláška MIČR z 19. července 2006 o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek, účinná od 17.8.2006 s výjimkou § 22 až 24, které jsou účinné od 1.11.2006. Kvalifikovaní a akreditovaní PCS, činní před účinností vyhlášky, mohou postupovat podle dříve platných předpisů nejdéle do 16.8.2007.

 Obsah © 2002-2006 Vojtěch KMENT CONSULTING