Požadavky zveřejněné ve věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 12/2001

Úřad zveřejňuje požadavky podle § 2 odst. 7 a § 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č.366/2001 Sb.

Požadavky na celkovou bezpečnostní politiku a systémovou bezpečnostní politiku

Při zpracování dokumentů celková bezpečnostní politika a systémová bezpečnostní politika se postupuje podle požadavků těchto norem:

Požadavky na kryptografické funkce

Výsledek hodnocení kryptografických funkcí, které používá nástroj elektronického podpisu pro podepisování vydávaných kvalifikovaných certifikátů a seznamu kvalifikovaných certifikátů, které byly zneplatněny, musí odpovídat požadavkům na kryptografické moduly dle:

Pozn: tento text požadavků ÚOOÚ je převzat nikoliv přímo z věstníku tohoto úřadu, ale z publikace "Kolektiv autorů: Elektronický podpis, ANAG 2002".