Témata › e-Podpis › Informační zdroje o e-Podpisu

Informační zdroje o e-Podpisu

KMENT CONSULTING: studie "Elektronický podpis v ČR"

Pro zvažování návrhu a tvorbu aplikací s elektronickým podpisem ve vaší firmě/organizaci potřebujete důvěřovat základům jeho technologie. Tuto důvěru byste měli mít podepřenu znalostí.

Potřebné know-how pro e-podpis je však multidisciplinární i hluboké (podrobnosti jsou důležité). Na pomalosti osvojování si poznatků troskotá mnoho implementátorů.

KMENT CONSULTING proto vypracoval odbornou výkladovou studii "Elektronický podpis v ČR", která odborným pracovníkům z oddělení ICT, návrhářům a vývojářům umožní se rychle seznámit s celým spektrem znalostí o e-podpisu, které potřebují k tomu, aby překonali nutný úvodní stupeň v reálném čase, vyznali se v pojmech, používaných technologiích, trendech i subjektech s vlivem na oblast. Stejně vhodná je i pro ty firmy/organizace, které samy nechtějí aplikace vyvíjet, ale pouze poptávat.

Studie obsahuje 550+ stran konzistentně podaného relevantního výkladu z řádově několika stovek právních, matematických a technických prací a dokumentů, celkem představujících zhruba deset tisíc stran textu, velmi různé obtížnosti a stylu. Ušetřete si nervy a získejte tempo! K studii lze navíc získat i pravidelné aktualizace, sledující změny předpisů, vývoj teorie, rozšiřování aplikací apod.

Studii lze objednat přes prodejního partnera.

Veřejné akademické práce (bakalářské) na téma e-podpisu v ČR

Autor - název Popis hlavní části obsahu
» Hobza, Jan: Elektronický podpis v právní úpravě a praxi- bakalářská práce, ČZU v Praze - Katedra práva, 2001.
[v PDF cca 1,9 MB].
Výklad první verze ZoEP a připravované vyhlášky ÚOOÚ, širší úvod do kryptografie užívané v e-podpisu.
» Stegura, Tomáš: Teorie a praxe elektronického podpisu - bakalářská práce, VŠE v Praze - Katedra systémové analýzy", 8/2004. [v PDF cca 2MB]. Výklad zásadní novely ZoEP z r.2004, aplikace e-podpisu v ČR, příklad osobního užívání e-podpisu, úvod do RSA.

Knihy na téma e-podpisu v ČR

Autor - název Popis hlavní části obsahu
» Bosáková D., Kučerová A., Peca J., Vondruška P.: Elektronický podpis. Přehled právní úpravy, komentář k prováděcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmů, počet str. 144, nakl. ANAG - Praha, 3/2002. Text knihy on-line (crypto-world). Výklad první verze ZoEP a vyhlášky ÚOOÚ 366/2001 Sb. od autorů, kteří se na tvorbě vyhlášky podíleli, vč. výkladu e-podpisu dle zdrojů EU. Recenze J.Hobzy.

Ministerstvo informatiky ČR: zajímavé odkazy

Odkaz Popis obsahu odkazu
» Odbor elektronického podpisu MIČR
(aktualizovaný odkaz po zlomu linku)
Dokumenty Odboru elektronického podpisu na Ministerstvu informatiky ČR.

Evropská unie: zajímavé odkazy

Odkaz Popis obsahu odkazu
» Směrnice 1999/93/EC [EN]
[ostatní jazyky]
DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures /Směrnice EU k e-podpisu, ze které vychází koncept českého zákona o e-podpisu/.
» Evropská iniciativa pro elektronický podpis
Pracovní skupina (iniciativa) pracující z pověření Evropské komise, která je autorem výše uvedené směrnice a vytváří další dokumenty o elektronickém podpisu. Známá též pod zkratkou EESSI (The European Electronic Signature Standardization Initiave).

Slovenská republika: zajímavé odkazy

Odkaz Popis obsahu odkazu
» NBÚ SR - sekcia elektronického podpisu
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD, SEKCIA ELEKTRONICKÉHO PODPISU. /Úřad, který v SR plní roli hlavního regulačního a normotvorného tělesa/.

 Obsah © 2002-2006 Vojtěch KMENT CONSULTING