AKTUÁLNÍ HITY: 

29.03.2007 Článek Měli bychom převzít rakouský e-government?
23.11.2006 Poster z konference Czech Internet Forum k tématu IDN
17.10.2006 Článek Kdo se chytí na "rhybaření" vyšel v HN, republikace v NP
3.8.2006 Vyhláška č. 378/2006 Sb. o postupech kvalifikovaných PCS, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek, právě byla zveřejněna ve sbírce zákonů.
27.6.2006 Článek Proč nezrušit Ministerstvo informatiky vyšel v HN, vyžádané reprinty poté v původním znění na Česká Média a NP.
15.6.2006 Dva články k budoucnosti MI ČR: (Zrušit či nezrušit Ministerstvo informatiky, Návrh reformy koordinace mezi MI ČR a resorty).
Více ...  


   Elektronický podpis v ČR

  • Know-how mezinárodních standardů e-podpisu.
  • Právní zakotvení e-podpisu v ČR, technický výklad předpisů.
  • Rychlá orientace v teorii, standardech a technologiích.
  • Pojmy, metody, postupy, algoritmy, rizika a jejich omezování.
  • Rešerše více než 20 organizací, stovek standardů a tisíců stran norem.
     Objednávka "EP v ČR"  formát HTML

     (Pověřena firma AXONNET, spol. s r.o.)
Jediná ucelená studie o elektronickém podpisu
v ČR v4.0 (10/2006)

550+ stran informací pro vedení,
oddělení IT, vývojáře aj. specialisty Podrobné informace...

Se znalostí vpřed

Elektronický podpis je snadno chápán v abstraktní rovině, přijatelně srozumitelný v základech své teorie, avšak značně složitý při snaze o důvěryhodnou, bezpečnou a právně vyhovující implementaci.

 

Odkazy

» Právní předpisy e-podpisu v ČR
» Informační zdroje o e-podpisu
» Dokumenty VKC k EP

Při vývoji nebo pořízení aplikace s elektronickým podpisem, s plným porozuměním právním i technickým aspektům, dosažené či dosažitelné záruce bezpečnosti, pro suverenitu svého rozhodování můžete buď stovky až tisíce hodin zkoumat:

  • technické standardy a doporučení evropských a mezinárodních standardizačních organizací, jejich podstatu i tržní prosazenost, stovky dokumentů, desetitisíce stran,
  • předpisy českého právního řádu vč. jejich změn,
  • tuzemský i zahraniční trh: služby, produkty, firmy a organizace, vliv, trendy,

anebo si pořídit studii "Elektronický podpis v ČR v4.0 (10/2006)", která vám v 550+ stránkách poskytne všechny hlavní informace relevantní pro elektronický podpis v ČR. Objednat!

 

Proč právě e-podpis?
Vojtěch Kment

Podpis je především stvrzením naší vůle, kterou jsme schopni projevovat v lidské kvalitě, odlišující nás i od strojů a IT. Podpis nám umožňuje vstupovat do závažnějších smluvních vztahů nebo potvrzovat úkony (např. příkaz k úhradě bance) či dokumenty vyměňované s úřady.

Na základě podpisu můžete vynutit odpovědnost druhých, ale vzniká i odpovědnost vaše vlastní.

Elektronický podpis se liší od vlastnoručního. Nástrojem klasického podpisu je pasivní pero, vedené vaším jedinečným neuromotorickým návykem. E-podpis se činí pomocí aktivního prostředku pro vytváření e-podpisu, jehož plné udržení pod kontrolou je pro uživatele spíše větší neznámou.

Kryptologická teorie, standardy a právo, použité zkušebními, regulačními a certifikačními úřady vytváří podmínky, aby uživatelé mohli výsledný e-podpis použít jako podpis klasický. Pouze dobré znalosti jsou ale zárukou, že rizika a bezpečnost dokážete zvážit a uřídit.

Ve znepokojivě se rozvíjejícím světě škodlivých kódů typu key-loggerů nebo trojských koňů jsou tyto znalosti stále více důležité. Ačkoliv je e-podpis s námi v Česku již půl dekády, jeho rozvoj je i z důvodů přirozené opatrnosti poměrně pomalý.

Elektronický podpis je i jedním z hlavních stavebních kamenů pro další aplikace, které mají budoucnost teprve před sebou.

Elektronické dokumenty jsou obecným prostředkem pro soukromé i veřejné použití.

eGovernment by měl zlepšit efektivitu procesů veřejné a státní správy, i komunikace občanů s ní.

Je možné důvěřovat slepě, lépe však se znalostí.


 Obsah © 2002-2006 Vojtěch KMENT CONSULTING